Reklamacje

- Formularz reklamacji/zwrotu dostępny jest pod adresem:Formularz Odstąpienia od Umowy/Reklamacji

- Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@tarkaimiarka.pl lub pisemnie na adres: Wezart Sp. z o.o., ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów.

- W wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

- Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Wezart Sp. z o.o., ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów.

- Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

- W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

- W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.


Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z niej bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczanie ich w Twoim urządzeniu. Czytaj więcej